Den 31. Maj 1911 skulle skibet søsættes. Det var en festdag for White Star Line for netop samme dag blev Olympic afleveret. For en person blev det en skæbnesvanger dag, da Titanic krævede sit første dødsoffer. En arbejder fik et af de træstykker ned over sig som holdt Titanic på plads. Han kom slemt til skade og døde senere af sine kvæstelser. Præcis kl. 12.00 gled Titanic af staben. Der var ikke den samme fokus på Titanic som der havde været da Olympic blev søsat. Olympic der var det første skib var blevet malet helt hvidt da det så gjorde sig på datidens sort hvide billeder. Titanic var malet sort.

Titanic færdigmalet og klar til søsætningen

Efter søsætningen blev Titanic slæbt til en kajplads hvor hun skulle færdiggøres.  Der blev monteret 2 store trippelexpansions dampmaskiner der hver vejede ca. 990 tons og kunne gå 75 omdrejninger i minuttet. De skulle drive de 2 trebladede vingeskruer der hver var ca. 7 meter i diameter og vejede 38 tons. I midten blev der monteret en turbine der kunne gå 165 omdrejninger i minuttet, Den skulle drive den midterste firebladede skrue, der var ca. 5 meter i diameter og vejede 22 tons. Turbinen kunne kun dreje en vej, nemlig fremad, og fik sin damp fra de to dampmaskiner. Turbinen skulle kun

Trækævler der støtter skibet
Titanics dampmaskine

bruges når skibet var ude af havnene og skulle sejle ligeud. Det var den mest økonomiske måde at gøre det på. Til at forsyne maskiner med damp var der brug for 29 kedler hvoraf de 25 var dobbelte.  De brugte tilsammen 640 tons kul hver dag. Ovenpå skete der også noget. Her blev masterne monteret, samt de 4 skorstene Titanic var oprindelig designet med 3 skorstene, men der blev monteret en fjerde skorsten, en form for attrap, der dog bl.a. fungerede som aftræk fra

Kedlerne

køkkenet. Titanic blev også udstyret med 5 ankre:2 store ankre der hver vejede 7,25 tons sad på hver side af forstavnen, samt et større anker på 15 tons der lå på det forreste dæk. Ligeledes blev Titanic udstyret med 2 "trækkeankre", et på forreste dæk, samt et akter. Disse ankre var et levn fra sejlskibenes tid, hvor deres funktion var at blive roet væk fra skibet og smidt ud langt væk. Herefter kunne sejlskibet hale sig væk fra vand hvor det af en eller anden årsag ikke kunne sejle. Disse ankre havde ingen praktisk betydning for Titanic, men skulle være der i henhold til søloven. En større ændring blev udført efter at 1. Klasses pas

Tilbage til forsiden

Næste side

Denne side er sidst blevet ændret den: