Ankre

 

 

Titanic havde 5 ankre, hvoraf de 3 var "brugbare".  De 2 sideankre vejede 15 tons hver og centerankeret vejdede 7½ tons. Sideankrene blev mest brugt, men hvor vind og strøm var stærk, blev centerankeret også sat ud.

Ud over disse ankre var der også de såkaldte "kedge" ankre. Ankrene skulle bruges på den måde, at hvis skibet var kommet ind på smut vande og ikke kunne komme væk igen, skulle de lægges i  en redningsbåd. Redningsbåden skulle så sejle lidt væk, og ankret smides ud. Derefter skulle ankret så hales ind igen hvilket skulle bevirke, at skubet blev halet væk fra smut vande. Naturligvis havde det ingen effekt på så stort et skib som Titanic, men det var en lov der påbød at have dem med.  Ankrene var placeret bagest på skibet, samt et på bagbord side af det hævede fordæk.

 

 

 

Bagbord sideanker Centeranker.